Het vellen van overhangende bomen is soms noodzakelijk

Ga het maar eens zelf na bij het vredegerecht: tot de meest voorkomende geschillen tussen buren behoren zeker ruzies over overhangende takken van bomen en struiken. Dit is voor velen een bron van ergernis, bijvoorbeeld omdat die overhangende takken zonlicht wegnemen, voor afvallende bladeren zorgen of voor sommige mensen op visueel vlak een doorn in het oog zijn. Uiteraard is het eerste devies om gewoon onderling tot een overeenkomst te komen en dit als goede buren in der minne te regelen. In eerste instantie kan het misschien voldoende zijn om de overhangende takken af te hakken zodat de overlast ophoudt. Maar wat als dit niet voldoende is? Het is goed om te weten wat je rechten zijn als je last hebt van de overhangende takken van de boom of bomen van je buur.

Wat zijn je rechten?

Struiken of bomen die overhangen in je tuin kunnen voor de nodige schade zorgen. Ze kunnen veel licht uit je tuin wegnemen, zeker als ze langs de zonnekant staan. Ook kunnen de wortels van deze bomen of grote struiken tot in je tuin doorgroeien. Probeer hierover op een serene manier met je buur te communiceren en in de meeste gevallen zal hij het probleem zelf wel oplossen.

Wat mag en wat niet?

Volgens de regelgeving moeten bomen op zijn minst twee meter van de zogenaamde erfgrens staan, en voor struiken is dit doorgaans 50 cm. Een tuin die grens aan het openbaar groen of aan water is niet aan deze bepaling onderworpen.

Let wel, deze bepalingen kunnen van gemeente tot gemeente verschillen en het is dus best om zelf even contact op te nemen met de plaatselijke bevoegde dienst om te zien wat in jouw gemeente wel of niet mag. Bekijk wat de plaatselijke bepalingen zijn, want er zijn ook gemeenten waar geen afstand tussen de boom en de erfgrens voorzien is.

Weet u niet waar zich de erfgrens bevindt, dan kunt u dit zien op het plan van uw huis of dit bij het kadaster gaan opvragen. Het kan nodig zijn dat de grens moet opgemeten worden, hier zijn dan wel kosten aan verbonden.

Overhangend groen snoeien

Je buur mag niet zomaar overhangend groen van jouw bomen of struiken snoeien en omgekeerd. Je moet hiervoor als eigenaar van de boom eerst je toestemming geven. Volgens de wet mogen alleen de overhangende takken gesnoeid worden.

Hier treden soms wel eens geschillen op die in uitzonderlijke gevallen zelfs tot een rechtszaak bij de vrederechter leiden, maar dit is uiteraard het ultieme middel. Bedenk voor je naar de rechter stapt dat je nog naast die buur moet leven en of het sop de kolen wel waard is.

Het snoeien van boomwortels

Ook de wortels van de bomen van je buur kunnen in jouw tuin groeien en daar voor schade zorgen. Deze mag je op je grondgebied wel zonder toestemming van je buur kappen op voorwaarde dat ze geen schade aan de boom aanrichten. Gaat het om een grote boom, dan win je best eerst advies in voor je zomaar lukraak begint te zagen of kappen. Overleg éérst met je buurman (-vrouw). Die moet de gelegenheid krijgen om de wortels zelf te verwijderen, of beroep te doen op een vakman om dat te doen (wat hij uiteraard zal moeten betalen).

Wat met bomen die te veel licht in je tuin wegnemen?

Bomen die te veel licht wegnemen kunnen hinderlijk zijn, zo bijvoorbeeld ook voor de groei van planten en groenten in je tuin die veel zonlicht nodig hebben. De simpelste oplossing is uiteraard deze takken te (laten) snoeien. Het kappen van de boom, de allerlaatste optie, is helaas soms nodig wanneer de boom gevaarlijk dicht tegen de grens van je tuin groeit en er gevaar tot vallen bestaat.

Bedenk dat je niet zomaar bomen mag gaan omkappen. Alles hangt af van wat er lokale verordeningen en reglementeringen van de gemeente waarin je woont staat. Door de band genomen is het aanvragen van een vergunning verplicht wanneer de stam van de boom op borsthoogte een doorsnede van 10 cm of meer heeft. De vergunning kan in sommige gevallen geweigerd worden wanneer het gaat om een boom met een bijzondere waarde of wanneer de boom straatbepalend is.