Wist je dat je een subsidie voor het aanplanten en onderhouden van knotbomen kan krijgen bij uw gemeente? Neem contact op met de plaatselijke groendienst. De voorwaarden kunnen wat verschillen per gemeente, maar in grote lijnen zijn dit de voorwaarden:

Voorwaarden

  • De knotbomen dienen gelegen binnen of grenzend aan woongebied met landelijk karakter, agrarisch gebied of waardevol agrarisch gebied of grenzend aan percelen met agrarisch bodemgebruik.
  • De knotbomenrij moet minstens 25 meter lang zijn.
  • De aanplanting wordt uitgevoerd in overeenstemming met alle wetten, decreten, reglementen en gebruiken van toepassing op dergelijke aanplantingen.
  • Voor het onderhoud worden als knotbomen beschouwd : de knotwilgen, de knotpopulier (Populus canadensis), de knoteik (Quercus robur), de knotolm (Ulmus carpinifolia), de knotes (Fraxinus excelsior) en de knotlinde (Tilia vulgaria).
  • Voor de aanplant worden als knotwilgen beschouwd : de schietwilg (Salix alba), de kraakwilg (Salix fragilis) en de katwilg (Salix viminolis).

Bedrag van de premie

  • de subsidie voor de aanplant bedraagt 3 euro per knotwilg.
  • de subsidie voor het onderhoud bedraagt 7,5 euro per knotboom, om de 6 jaar toe te kennen